Skip Navigation Links

STANOVISKO VEDENÍ PRAŽSKÉHO KOMORNÍHO DIVADLA K ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY VE VĚCI VÍCELETÝCH KULTURNÍCH GRANTŮ

 
Dne 17.12.2009 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh víceleté grantové podpory na kulturní projekty. Rozdíl mezi požadovaným a schváleným příspěvkem umožňujícím podnájem a provoz Divadla Komedie v letech 2010 – 2013 (požadovaná částka na rok 2010 činila 17,5 mil. korun, schváleno bylo 14,5 mil. korun) a časová tíseň znamenají pro divadlo nutnost učinit citelné zásahy do původně plánovaného programu.

Z uvedených důvodů nebude v roce 2010 realizován koprodukční projekt Austerlitz, na jehož uskutečnění měla Spolková kulturní nadace (SRN) přispět sto padesáti tisíci euro, ani koprodukční projekt Švejk připravovaný s vídeňským divadlem Schauspielhaus Wien. Další omezení programu budou nezbytná. Jeho konkrétní podobu značně ovlivní podmínky zakotvené ve smlouvě, kterou je nyní třeba uzavřít mezi Odborem kultury a památkové péče MHMP jakožto poskytovatelem finanční podpory a Pražským komorním divadlem jakožto provozovatelem Divadla Komedie.

Předpokládaný rozpočet divadla na rok 2010 se tak již nyní snižuje o minimálně 4,5 mil. korun. 3 mil. korun tvoří rozdíl mezi požadovanou a schválenou částkou, další ztráty jsou způsobeny nemožností podepsat včas koprodukční smlouvy, smlouvy o plánovaných zájezdech apod.

Divadlo Komedie v tuto chvíli zvažuje svou další existenci. Pokud se nepodaří chybějící prostředky doplnit z jiných zdrojů, je již nyní jasné, že divadlo bude nuceno svou existenci přinejmenším omezit na kratší období, než do konce roku 2013.

Divadlo Komedie děkuje svým příznivcům, ředitelům pražských divadel, Zuzaně Filípkové a signatářům petice k otevřenému dopisu primátoru MUDr. Pavlu Bémovi a radnímu pro kulturu HMP ing. Milanu Richterovi a v tuto chvíli více než šesti tisícům členů skupiny vzniklé na Facebooku s cílem zachování Divadla Komedie, za vyjádření podpory.

Dušan D. Pařízek, David Jařab
 
V Praze dne 18. prosince 2009

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením