Skip Navigation Links
Deník Referendum

PODIVNÉ KONCE OCENĚNÝCH

 
Debata o kulturní politice města v nejlepším divadle svědčila o tom, že politici a tvůrci se budou muset nejprve seznámit. Zatím k tomu nebyla ze strany magistrátu vůle ani rozlišovací schopnosti.

Ještě to není ani týden od udílení Cen Alfréda Radoka. Divadlem roku se opět stala Komedie. Její ředitel Dušan Pařízek ale ve středu v rámci veřejné debaty ve foyer divadla vcelku jasně řekl, že nebudou-li grantová pravidla pro příští období nastavená tak, aby scéna dopředu věděla, kolik obdrží, a mohla podle financí z magistrátu oslovovat další sponzory, uzavírat smlouvy a připravit dramaturgickou koncepci sezóny, raději skončí.

V této souvislosti stojí za to podotknout, že režisér oceněný Radokem v kategorii inscenace roku, Daniel Špinar za Vojcka v Divadle na Vinohradech, musel mezitím již scénu z důvodů oboustranných neshod vedení a tvůrce opustit.

Debatu nad nekulturně kulturní politikou pražského magistrátu moderoval ředitel Pařízek spolu s režisérem Davidem Jařabem, za magistrát promlouval předseda kulturního výboru Ondřej Pecha (ODS).

Většina přítomných Pechu viděla poprvé, přestože vede výbor celá léta a kulturní politiku v Praze ovlivňuje od listopadové revoluce. Možná právě proto nevychází. Známe se ze žižkovského zastupitelstva, kde pravidelně každý rok nepřidělí jedinečnému tanečnímu divadlu Ponec ani korunu, kdežto Paláci Akropolis svého stranického nadřízeného Pavla Hurdy několik milionů.

Přišel jsem až v polovině dvouhodinové debaty, předtím jsme s radikální mládeží plánovali defenestraci pražského magistrátu en bloc dolaďováním výběru vhodného okna.

Zásadní neshoda mezi přítomnými kritiky Vladimírem Justem, Josefem Chuchmou či Ninou Vangeli, ředitelem Národního divadla Ondřejem Černým nebo publicistou Jaroslavem Šonkou na straně jedné a Ondřejem Pechou na straně druhé se mezitím ustálila ve dvou bodech.

Kritici stávajících poměrů tvrdili, že magistrát v čele s ODS nemá koncepci kulturní politiky, že nemá žádný plán, protože není známo, která divadla hodlá zachovat jako příspěvkové organizace, která přemění v obecně prospěšné společnosti, která si ponechá, která potopí a především: podle jakých kritérií se tak stane.

Za druhé, konkrétněji k případu Komedie, byl vznesen požadavek, aby magistrát vyhodnocoval granty dříve nežli těsně před vypsáním grantů na další období. Dosavadní praxe znemožňuje seriózním uměleckým projektům výhrady včas odstranit a s přidělením grantu moci počítat.

Řešit první problém předseda kulturního výboru odmítl s tím, že plán je, ale že záleží na politické vůli a ta je různá a často se liší od jeho. Požadavek týkající se grantu slíbil Pecha řešit s Dušanem Pařízkem individuálně. Po osmi letech doprošování se.

I na jednání má ale někdy být už pozdě.

Okno pro defenestraci bude muset být francouzské.
 
Matěj Stropnický, Deník Referendum, 5. března 2010

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením