Skip Navigation Links
Hospodářské noviny

TRAGÉDIE V KOMEDII: JEDINÁ ČESKÁ SCÉNA S EVROPSKÝM ROZMĚREM KONČÍ

 
Divadlo Komedie sklízí ocenění doma i v zahraničí, přesto bude další sezóna pro soubor poslední. Šéf Komedie Dušan Pařízek po roce jednání s pražským magistrátem už nevidí východisko.

V dopise z 29. dubna shrnujícím celou kafkovskou anabázi kolem Divadla Komedie stávající umělecký šéf Dušan Pařízek, nejspíš z obavy před dalším nezodpovědným jednáním magistrátu, už jen pokorně a skoro rezignovaně žádá, aby úředníci aspoň konečně zahájili potřebné smluvní kroky vedoucí k předčasnému ukončení čtyřletého grantu a k vypsání výběrového řízení na nového provozovatele Divadla Komedie, aby jeho nástupce vůbec mohl seriózně připravit sezonu 2012-2013 a veřejné prostředky se nevyhodily z okna nějakou polovičatou improvizací.

Nestane-li se zázrak, přišla Praha o jedno výjimečné divadlo. Umělecký šéf Divadla Komedie Dušan Pařízek se rozhodl, že další sezóna bude pro soubor pod jeho vedením poslední. Důvody jeho kroku nejsou vůbec malicherné. Ukazují na nedůslednost a provinčnost kulturní politiky pražského magistrátu, který mnoha miliony opečovává kdejaký „kulturní“ produkt s poukazem na „oblíbenost u široké divácké obce“. Ale nemoudře se zbavuje výjimečných, kteří přinášejí do současného českého prostoru nepohodlná evropská měřítka.

Po zásluze potrestat
Divadlo Komedie je jediná česká repertoárová scéna, jejíž práce sklízí nejen četná domácí prestižní ocenění, ale má i soustavné a prokazatelné ohlasy v zahraničí, především v německy mluvící oblasti, která dnes určuje směr, jímž se evropské divadlo ubírá.

Je to scéna, která i svou organizační strukturou představuje ten typ divadelního provozu, jenž by měl být cílem a vzorem řadu let se vlekoucí transformace pražských divadel – příspěvkových organizací.

Za úspěch, noblesu, uměleckou úroveň a myšlenkovou hloubku, s jakou je tato scéna vedena za zhruba 50 – 70 % nákladů na velikostí obdobná divadla, byla – jak je v Čechách zvykem – po zásluze potrestána.

V grantovém řízení na roky 2010 – 2013 byly Divadlu Komedie přiděleny prostředky o cca tři miliony nižší než byl seriózně a zdrženlivě vypracovaný rozpočet. Kvůli snížení dotace a časové prodlevě nemohly být realizovány připravené mezinárodní koprodukční projekty Austerlitz a Švejk, podpořené německými a rakouskými partnery, ani nasmlouvány zájezdy. Divadlo Komedie, potažmo občané Prahy, tak přišli nejen o jedinečné inscenace, ale i o prostředky v mnohamilionové výši, které by do nich vložila partnerská strana.

Velice nadějně se rozvíjecí práce souboru Divadla Komedie byla postupem pražského Magistrátu zbrzděna. Přesto celou tuto sezónu pracovalo divadlo se sníženým rozpočtem naplno a v rámci Rakouské sezóny uvedlo opět několik vynikajících, kritikou, cenami i publikem oceněných inscenací.

Naposledy monumentální text českého rodáka a rakouského občana Karla Krause Poslední chvíle lidstva s hostujícími režiséry, pracujícími na obou stranách hranice a spojujícími uměle rozdělenou českou a německou, respektive středoevropskou divadelní kulturu. Fenomén, který společně s přirozeně přítomným židovským elementem Divadlo Komedie do českého prostředí cílevědomě vrací.

Nezodpovědný magistrát
Více než rok opakuje Dušan Pařízek trpělivě a korektně pražskému magistrátu, jmenovitě radním pro kulturu, nejdříve Ondřeji Pechovi (ODS) a od podzimu Lukáši Kauckému (ČSSD), své argumenty.

Proběhla řada jednání, dokonce veřejných příslibů, že finanční prostředky budou Divadlu Komedie dorovnány do výše předloženého rozpočtu, jenž byl shledán relevantním. Marně.

V dopise z 29. dubna shrnujícím celou kafkovskou anabázi (přečtěte si jej v záložce Fotogalerie) pak stávající umělecký šéf Divadla Komedie, nejspíš z obavy před dalším nezodpovědným jednáním magistrátu, už vlastně jen pokorně a skoro rezignovaně žádá, aby úředníci aspoň konečně zahájili potřebné smluvní kroky vedoucí k předčasnému ukončení čtyřletého grantu a k vypsání výběrového řízení na nového provozovatele Divadla Komedie tak, aby jeho nástupce vůbec mohl seriózně připravit sezónu 2012-2013 a veřejné prostředky se nevyhodily z okna nějakou polovičatou improvizací.

Magistrát na dopis ani na přímý dotaz HN nereagoval.
Že by se na pražském magistrátu, který v režimu partnerství podporuje mnohamilionovými dotacemi například třetiřadé komerční scény typu Divadla Radka Brzobohatého nebo soukromé podnikání Karla Heřmánka v Divadle bez Zábradlí, nenašly necelé čtyři miliony?

Všichni mají plná ústa kultury a evropské spolupráce, ale když se najde konečně v Čechách divadlo, které jí je schopno, naházíme mu hloupě, ale s politicky korektními frázemi klacky pod nohy.
 
Marie Reslová, Hospodářské noviny, 4. května 2011

 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením