Skip Navigation LinksÚvod > Lidé > Tým > Dušan D. Pařízek
Dušan D. Pařízek
 
 

DUŠAN D. PAŘÍZEK

 
Vzdělání:
1999 bakalářský titul/BcA – divadelní režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze
1997 magisterský titul/M.A. na Univerzitě Ludwig Maxmilian v Mnichově (DE) fakulta divadelní vědy

Praxe:
2002 – stále ředitel Pražského komorního divadla v divadle Komedie (od 1. srpna 2002)
1998 – 2002 zakladatel a umělecký šéf Pražského komorního divadla
1997 – stále esejista a autor adaptací – viz níže
1991 – stále překladatel – viz níže

Divadelní práce:
2011 Heinrich von Kleist – Das Kaethchen von Heilbronn (Katynka z Heilbronnu), úprava, scénografie a režie (Schauspielhaus Zürich/CH)
2010 Johann Wolfgang Goethe - Goetz von Berlichingen mit der eisernen Hand (Goetz z Berlichingenu se železnou rukou), úprava, scénografie a režie (Deutsches Schauspielhaus v Hamburku/DE)
2010 Peter Handke – Spílání publiku 2010, úprava, revize překladu, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2010 Agota Kristof – Gestern (Včera), adaptace, scénografie a režie (Schauspielhaus Zürich/CH)
2010 Feridun Zaimoglu, Günter Senkel – Černé panny, úprava, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo) 2009 Georg Büchner – Dantons Tod (Dantonova smrt), úprava, scénografie a režie (Deutsches Schauspielhaus v Hamburku/DE)
2009 Oliver Reese – Goebbels. Samomluva / Dušan David Pařízek – Baarová, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2008 Egon Hostovský – Spiknutí, adaptace, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2008 Friedrich Schiller – Kabale und Liebe (Úklady a láska), úprava, scénografie a režie (Deutsches Schauspielhaus v Hamburku/DE)
2008 Robert Musil – Snílci, překlad, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2008 Werner Schwab – Nadváha, nedůležité: Neforemnost – Evropská večeře, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2007 Heinrich von Kleist – Die Hermannsschlacht (Heřmanova bitva), úprava, scénografie a režie (Deutsches Schauspielhaus v Hamburku/DE)
2007 Franz Kafka – Proces, adaptace, scénografie a režie (koprodukce Pražského komorního divadla a festivalu “Projektion Europa” pořádaného scénou Deutsches Schauspielhaus v Hamburku/DE)
2006 Thomas Bernhard – Světanápravce, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2006 Gotthold Ephraim Lessing/Henry Bean – Nathan der Weise/The Believer (Moudrý Nathan/Věřící), koncepce projektu, scénografie a režie (Schauspiel Köln/DE)
2006 Heinrich von Kleist – Prinz Friedrich von Homburg (Princ Bedřich Homburský), úprava a režie (Staatsschauspiel Dresden/DE)
2006 Elfriede Jelinek – Sportštyk, spolupráce na režii (Pražské komorní divadlo)
2006 Gotthold Ephraim Lessing – Emilia Galotti, adaptace, scénografie a režie (Schauspiel Köln/DE)
2005 Sławomir Mrożek – Emigranti, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2005 Robert Musil – Zmatky chovance Törlesse, adaptace a režie (koprodukce Salzburger Festspiele/AT, Deutsches Theater Berlin/DE a Pražského komorního divadla)
2005 Roland Schimmelpfennig – Předtím/Potom, scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2005 Friedrich Schiller – Die Räuber (Loupežníci), adaptace, kostýmy a režie (Schauspiel Köln/DE)
2004 William Shakespeare – Hamlet, adaptace, kostýmy a režie (Schauspiel Köln/DE)
2004 Thomas Bernhard – Staří mistři, spoluautor adaptace, výprava a režie (Pražské komorní divadlo)
2004 Heiner Müller – Kvartet, výprava a režie (Pražské komorní divadlo)
2003 Anton P. Čechov – Platonov, spoluautor adaptace a režie (Schauspiel Köln/DE)
2003 Werner Schwab – Antiklimax, spoluautor scénografie a režie (Pražské komorní divadlo)
2002 Neil La Bute – The Shape of Things (Tvar věcí), režie (Schauspiel Köln/DE)
2002 Ostrostřelci IV – hry, spoluautor a spolupráce na režii (Pražské komorní divadlo)
2002 Ödön von Horváth – Geschichten aus dem Wiener Wald (Povídky z Vídeňského lesa), adaptace, spolupráce na scénografii a režie (Staatstheater Darmstadt/DE)
2001 Schiller/Dorn/Potwar – Bandité, režie (Pražské komorní divadlo)
2000-2002 Festival Praha-Berlin, dramaturgie programu
2000 Christian Giudicelli – Premiéra mládí, režie (Divadlo v Řeznické Praha)
1999 Werner Schwab – Lidumor aneb Má játra beze smyslu, režie (Pražské komorní divadlo)
1999 Karel Steigerwald – Otčina, režie (Pražské komorní divadlo)
1999 David Jařab – Ostrostřelci I, spolupráce na režii (Pražské komorní divadlo)
1999 Dny současného rakouského dramatu, dramaturgie přehlídky (realizováno ve spolupráci Divadelního ústavu a Rakouského kulturního fóra)
1998 Bertolt Brecht – dnes?, dramaturgie (Brechtovo symposium a festival; realizováno ve spolupráci Divadelního ústavu a Goethe-Institutu v Praze)
1998 Bertolt Brecht – Baal, překlad a režie (Pražské komorní divadlo)
1997 Brecht/Weill – Žebrácká opera, režie (DAMU)
1997 Werner Schwab – Prezidentky, revize překladu a režie (Pražské komorní divadlo)
1997 Václav Havel – Zahradní slavnost, režie (DAMU) 1996 A.P.Čechov – Jubileum, režie (DAMU)
1996 William Shakespeare – Večer tříkrálový, režie (DAMU)
1995 A.P.Čechov – Višňový sad, adaptace a režie (DAMU)
1994 Luigi Pirandello – Obři z hor, asistent režie (Divadlo za branou II Praha)

Překlady, scénáře, eseje:
2008 Perspektiven des Schauspieltheaters (in: Jahrbuch 2005/2006, publikováno Sächsische Akademie der Künste, Dresden 2008) 2001 Bibliografie Jana Grossmana ze zahraničního tisku (in: Jan Grossman VI. – Post scriptum, Praha 2001, str.178-190) 2000 Praha. Stage Of The Unexplainable, scénář (dokument; realizováno 2002, FUFOOFILM Berlin/DE) 1997 Hudba ve vídeňské inscenaci Racka, autor (in: Jan Grossman II. – Inscenace, Praha 1997, str.42-46) 1997 Pohádkové dramolety v Curychu, autor (in: Jan Grossman II. – Inscenace, Prague 1997, str.32-41) 1997 Žebrácká opera v Mnichově, autor (v: Jan Grossman II. – Inscenace, Praha 1997, str.20-31) 1993 Věra Fojtová – Odpusť nám jejich viny (překlad literárního scénáře z Češtiny do Němčiny pro ČT Brno) 1992 Karel Steigerwald – Lásky (překlad hry z Češtiny do Němčiny) 1991 Alexandr Kliment – Lidé v koni (překlad hry z Češtiny do Němčiny)

Ceny a nominace:
2009/10 Nominace na Evropskou cenu nové divadelní reality (Candidate to the XII Europe Prize New Theatrical Realities) 2008 Rakouský prezident Heinz Fischer propůjčil Dušanu D. Pařízkovi 5. srpna 2008 Stříbrné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku v oblasti vědy a umění 2008 cena MAX za nejlepší inscenaci původně německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v sezóně 2007/2008; udělená Kulturní nadací Allianz a Pražským divadelním festivalem německého jazyka za inscenaci hry Wernera Schwaba Nadváha, nedůležité: Neforemnost a za jevištní adaptaci románu Franze Kafky Proces 2007 Pražské komorní divadlo získalo Cenu Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku 2007 Cena Alfréda Radoka v kategorii Inscenace roku – F. Kafka, Proces 2007 Inscenace roku v anketě divadelních novin – F. Kafka, Proces 2007 cena MAX za nejlepší inscenaci původně německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v sezóně 2006/2007; udělená Kulturní nadací Allianz a Pražským divadelním festivalem německého jazyka za inscenaci hry T. Bernharda Světanápravce 2006 Pražské komorní divadlo bylo nominováno na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku 2005 Pražské komorní divadlo bylo nominováno na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku 1999 Nominace na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku za inscenaci hry W. Schwaba Lidumor aneb Má játra beze smyslu 1998 Cena primátorky Města Brna za inscenaci Prezidentky (W. Schwab), udělená v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter
 
 

Klub

Divadlo Komedie, Jungmannova 1, 110 00 Praha 1, Tel: +420 224 222 484-5, pokladna: +420 224 222 734 PO-PÁ 12:00-20:00, SO-NE dvě hodiny před představením